top of page

דגשי בטחון מידע

  1. יש להימנע משיח על נושאים צבאיים בתחבורה ציבורית
  2. אין לחבר מכשירי טלפון סלולריים למחשבים צבאיים לצרכי הטענה
  3. אין לצלם כל חומר המוגדר כמסווג או פעילות מבצעית ללא אישור
  4. יש לעבור תדריך יציאה לחו״ל טרם כל טיסה
bottom of page