top of page
Picture1.png

הכרת ארגון חזבאללה

סחר בסמים - חלק מהותי ממקור פרנסת הארגון

ימי הקרב כנגד הארגון מאפיינים את רוח התקופה. כך זה ייראה -

כיצד תתבצע תכנית ההתקפה של חזבאללה לשטח הארץ ?

היערכות חזבאללה בדרום לבנון

bottom of page