top of page
lebanon.jpeg

לבנון

המתאר הצפוני הינו תרחיש הייחוס של מדינת ישראל

לבנון תחומה בסוריה בצפון ובמזרח,בישראל בדרומה ובים ממערב

בלבנון 7 מיליון נפשות כיום (2022) והיא מורכבת מקבוצות אתניות רבות, אך ברובה איסלאמית

החל משנת 1982, עם הקמת ארגון חזבאללה ולאורך השנים התבסס הארגון בדרום לבנוןלישראל ולארגון נרשמו מספר מלחמות ועימותים במעלה השנים

גבולה הצפוני של מדינת ישראל עומד למול קו כפרים המזוהים עם ארגון חזבאללה

הארגון נוכח בחזית, בונה את כוחו ונערך לימי קרב ומלחמה כנגד צה״ל

לאורך הזמן ומאז מלחמת לבנון השנייה (2006) חזבאללה ביצע מספר ניסיונות לפגיעה בכוחות צה״ל, ואירועים נוספים בהם ניסה לפגוע בבטחון וביציבות האזור 

ירי הנ״ט באביבים (2019)

ניסיון צליפה (2020)

שיגור 19 רקטות לישראל (2021)

שיגור 3 כלי טיס בלתי מאויישים (2022)

איומי חסן נצראללה והסכסוך על הגבול הימי (2022)

©2021 מודיעין חטיבת גבעתי

bottom of page